Petičný výbor

Ing. Mgr. Miroslav Kollár, MPH

predseda petičného výboru

JUDr. Ján Čarnogurský

*1944, Bratislava

Vysokoškolské vzdelanie zamerania technického, ekonomického, právnického, politologického a verejného zdravotníctva.

Top manažér v rôznych odvetviach národného hospodárstva, verejnej správy a samosprávy. Vykonával funkciu kancelára NR SR, poradcu podpredsedu vlády SR, generálneho tajomníka Petrolejárskeho priemyslu a obchodu,
nezávislého poslanca Bratislavy a bol na čele odborového zväzu umenia, kultúry a spoločenských organizácií.


Nie je členom žiadnej politickej strany, zdieľa tradičné hodnoty rodiny, silné sociálne cítenie a vlastenectvo.

V r. 1969 vyštudoval Právnickú fakultu UK v Prahe, v r. 1971 získal doktorát práv na Komenského Univerzite v Bratislave. Vojenská základná služba 1969-70. Nastúpil ako advokátsky koncipient, neskôr advokát v Bratislave. V r. 1981 vyhodený z advokácie za obhajobu v politickom procese. Potom pracoval ako šofér, podnikový právnik, opäť robotník. V r. 1987 stratil definitívne zamestnanie pre disidentskú činnosť. August 1989 – november 1989 vo väzení pre obvinenie z podvracania republiky. Dva týždne po prepustení z väzenia nastúpil ako prvý podpredseda federálnej vlády v Prahe. 1991 – 92 predseda vlády SR (ešte v rámci ČSFR), 1992-98 poslanec parlamentu, 1998-2002 minister spravodlivosti SR. Od 2003 právnik v Bratislave.

Predseda Koordinačnej rady Medzinárodného združenia Priatelia Krymu. Držiteľ štátnych vyznamenaní Arménska, Ruskej federácie, Poľska, Republiky Krym, odznak Českej advokátskej komory, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti.

Dagmar Weissabelová

Dlhoročná občianska aktivistka, organizátorka protestov,
zakladateľka viacerých občianskych hnutí, predsedníčka Aliancie národných síl Slovenska,
kandidátka na poslankyňu europarlamentu v roku 2019,
kandidátka na poslankyňu slovenského parlamentu v roku 2020.

JUDr. Marica Pirošíková

Po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2000)
pôsobila v Kancelárii zástupcu SR pred Európskym súdom
pre ľudské práva: v rokoch 2002-7 ako spoluzástupkyňa a v 2007-20 ako zástupkyňa SR v konaní pred Európskym
súdom pre ľudské práva (ESĽP).

V súčasnosti pôsobí ako advokátka, ako aj na Katedre občianskeho práva
Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica a na Katedre medicínskeho práva SZU, BA.

JUDr. Bruno Čanády

*1955, Žilina

právnik a advokát, právny historik a slovenský suverenista

Nie je členom žiadnej politickej strany. Je autorom návrhu Deklarácie NR SR o neprípustnosti oslabovania suverenity Slovenskej republiky, spoluautor Téz suverenistov a Žilinského vyhlásenia suverenistov ; spoluzakladateľ Klubov suverenistov. Ako právny historik sa venuje slovenským dejinám 20. storočia s osobitným zameraním na dejiny verejnej správy a na medzinárodnoprávne aspekty Trianonskej mierovej zmluvy (1920) a Parížskej mierovej zmluvy (1947). Má rozsiahlu publicistickú činnosť a venuje sa tiež právnym základom vývoja slovenskej štátnosti a historickému, kultúrnemu a geopolitickému postaveniu SR. Autor a spoluautor mnohých kníh, učebníc a odborných štúdií.

RNDr. Ján Baránek

*1958, Bratislava

Vzdelanie: 1985 Univerzita Komenského, Bratislava, Prírodovedecká fakulta –
odbor Socio-ekonomická geografia.
• od 1999 – agentúra Polis Slovakia, konateľ, majiteľ
• 1999 – šéf volebného štábu Michala Kováča
• 1993-1999 – zahranično-politický komentátor Slovenského rozhlasu
Absolvoval ročnú povinnú vojenskú službu.
Nikdy nebol členom KSČ, ani členom SZM.
V novembri 1989 na SVŠT zakladal VPN, účasti vo vedení VPN sa vzdal v r. 1990.
Po roku 1989 pracoval ako analytik 1. vlny kupónovej privatizácie.

Agentúra vznikla v r. 1999.  V médiách vystupuje ako analytik Polis Slovakia, resp. politický analytik. Prívlastky „sociológ“ a „politológ“, ktoré niekedy v médiách v súvislosti s ním zaznievajú, označuje za nesprávne.
VIAC:
Info

Petičný výbor

občianskej petície na vypísanie referenda za zrušenie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Vládou Slovenskej republiky a Vládou Spojených
štátov amerických sa obracia na slovenskú verejnosť, aby podporila
uvedenú Petíciu.


TLAČOVÁ SPRÁVA v PDF


Vyhlásenie Občianskej Petície na vypísanie referenda za zrušenie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Vládou Slovenskej republiky a Vládou Spojených štátov amerických.
Petičný výbor občianskej petície na vypísanie referenda za zrušenie vojenskej zmluvy o pobyte amerických vojsk na našom území, sa obracia na slovenskú verejnosť, aby podporila uvedenú petíciu.
Konštatujeme, že politickí vyjednávači za Slovenskú republiku vyjednali s USA pre Slovensko veľmi nebezpečnú zmluvu. Neboli vôbec akceptované oprávnené hromadné pripomienky občanov, pripomienky Generálnej prokuratúry, Úradu jadrového dozoru a iných relevantných subjektov. To nepriamo potvrdila aj prezidentka Z. Čaputová, ktorá musela pripojiť k návrhu zmluvy tzv. interpretačnú doložku. Treba dodať, že uvedená doložka nemá právnu záväznosť a navyše USA pripoja svoju doložku, ktorá nepochybne spolu s touto zmluvou umožní budúci prísun rakiet a širokú paletu zbraní na letisko Kuchyňa a Sliač.
Ide o tak závažný akt, akým je pobyt cudzích vojsk na Slovensku o ktorom musia rozhodnúť občania a nie politici, a to aj preto, že máme v porovnaní s okolitými krajinami historickú skúsenosť s tzv. dočasným pobytom cudzích vojsk. Preto iniciovanie a zabezpečovanie petície musí byť plne v rukách občianskej verejnosti a nie politických strán.
Slovensko má ideálnu príležitosť sa stať nezávislým mediátorom medzi Západom a Východom. Netreba verejnosti podsúvať názory, že ak nepodpíšeme vojenskú zmluvu s USA nemá nás kto chrániť. Slovensko je súčasťou NATO a EÚ. Našou úlohou musí byť predchádzať problémom a vyjednávaním prispieť k mieru v Európe a nie dávať ďalšiu zámienku na eskaláciu napätia. Po rokoch neustáleho vazalstva z rôznych strán je tu konečne ideálny čas na nezávislý, suverénny a sebavedomý postoj Slovenskej republiky.
Veríme, že občania Slovenska sa  pripoja k tejto Petícii a svojim aktívnym prístupom  podporia bezpečnosť Slovenska a ich samých a pomôžu aj k akceptácii a zvrchovanosti nášho štátu.
Petičný hárok bude na stiahnutie verejne dostupný na: www.SOSpeticia.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *