Sem vložte text

Kontakty.

Zaslanie originálov Hárkov POŠTOU:

0903 822 949

MOBIL

Post BOX Miroslav Kollár

Námestie SNP 34, 810 00 Bratislava

OSOBNE:

info@SOSpeticia.sk

informácie o podpisovaní a preberení petície

JUDr. Ján Čarnogurský, Koprivnická 9/D 841 01 Bratislava

RNDr. Ján Baránek, Šándorova 2, 821 03 Bratislava

JUDr. Bruno Čanády, Ševčenkova 27, 851 04 Bratislava

Ing. Mgr. Miroslav Kollár, MPH, Moskovská 25, 811 08 Bratislava

                           Miletičova 21

. posch. , č. dv.                                                       – k dispozícii aj poštová schránka na prízemí                                 821 08 BRATISLAVA – Nové Mesto

 alebo

v našich spriatelených prevádzkach tu:

kancelaria@SOSpeticia.sk

kontakt pre média a orgány verejnej moci